Относно клиниката

Всяка голяма клиника има натоварена програма и множество задължения – към пациентите си, към техните стопани и към лекарския си екип. Ето защо, за да е тя на нужното ниво и да отговори на високите очаквания, които си е поставила за цел, трябва да следва определен алгоритъм на работа и стриктна политика – по отношение на клиенти, собствениците им и партньорски ветеринарни практики. Ветеринарна Клиника - Шумен е най-голямата клиника в региона, действа като спешен център. За да можем да сме Ви наистина полезни, сме въвели политика на работа, към която се стремим да се придържаме и очакваме разбиране и съдействие от страна на клиенти и рефериращи ветеринарни лекари.

По отношение на нашите пациенти:

 • Ние не правим нищо, което не е медицински обосновано, не назначаваме изследвания, които не са подкрепени от медицинска логика и със съгласието на собственика и с неговата подкрепа се борим за всеки пациент. В политиката на клиниката на първо място стои принципът за по-качествен живот на домашния любимец.
 • Наша цел е да намалим стреса при пациентите до минимум. Вашите любимци, оставени при нас на стационар, са в индивидуални просторни боксове, хранят се с подходяща за състоянието им или избрана от собственика премиум диета, разхождат се ежедневно и т.н.

 

По отношение на стопаните на домашни любимци:

 • Вярваме, че комуникацията между ветеринарния лекар и стопанина е жизнено важна. Много от заболяванията могат да бъдат избегнати, а други да протекат значително по-леко или да са с по-добра прогноза, ако съветите ни бъдат чути. Не се колебайте да задавате въпроси и не чакайте да стане прекалено късно, за да ни потърсите. Политика на клиниката е да дава съвети, да публикува на страницата си статии и програми за ранно диагностициране и превенция на редица заболявания, да отговаря на Вашите въпроси в клиниката изчерпателно.
 • Ние информираме стопаните. Ние няма да скрием нищо от Вас и ще се опитаме най-точно и разбираемо да дадем информация за хода на заболяването на Вашия любимец, за възможните усложнения, за прогнозата както и за всички възможности за лечение.
 • Ние описваме всички медикаменти, които са поставени на Вашия любимец, даваме писмени инструкции, когато терапията продължава и в къщи, и поддържаме база данни за минали заболявания на картотекираните си пациенти.

 

По отношение на съвместна работа с колеги:

 • Поддържаме контакт и работим с много от ветеринарните практики и клиники в София и страната. Функционираме като референтен център по отношение Образна диагностика, Травматология, Неврохирургия, екзотични животни и мн.др. Вярваме, че проект с такъв размах ще е от пряка полза и за нашите пациенти, и за много от колегите, а нивото на ветеринарната медицина като цяло ще се повиши значително.
 • При всички реферирани случаи – за образна или клинична диагностика, за оперативна намеса, манипулация или стационар ние осигуряваме подробен клиничен протокол за всичко направено по пациента и своевременно се свързваме с колегите, които са потърсили нашите специалисти.
 • Не се коментират работата или преценката на колеги ветеринарни лекари когато сме потърсени за второ мнение. В случай на конфликт между външен за клиниката колега и стопанин, съветваме да се сезира Етичната комисия към Колегията на Лекарите работещи с дребни животни, по установен там ред.

Клинична политика:

 • За всички оперативни намеси, манипулации, изискващи оставянето на пациента в клиниката, както и при пациенти, оставени при нас на стационар, собствениците подписват информирани съгласия.
 • Препоръчваме всички котки, доведени в клиниката за преглед, да са в транспортна чанта, а не в сак, кашон или на ръка; всички кучета да са на повод, а агресивните - с намордник; екзотичните пациенти – в специални торбички или съдове.

 

Ценова политика:

 • Всички наши клиенти са предварително уведомени за ценовите граници, в които очакваме да попаднат диагностиката и терапията за техния любимец.

Осъзнаваме трудната ситуация, в която всички живеем и всички наши цени са съобразени с това, без обаче да правим компромис с качеството на медицинските процедури. Политиката на Ветеринарна клиника - Шумен е винаги да предостави най-доброто за пациента на адекватната за това цена.

 • Всички прегледи, манипулации и терапия се заплащат на момента на рецепцията на клиниката. При оперативни намеси се заплаща предварително или цялата сума, или минималната, определена в ценоразписа.

 

За всички Ваши предложения или коментари, свързани с политиката на клиниката, моля потърсете ни на място или се свържете с нас тук.