Неприятна ситуация с нашия любимец се явява моментът, когато под влияние на механични насилия - удари от тежки падащи предмети, падане на твърд терен, блъскане от моторни средства и др. се стигне до счупване на кости от неговото тяло. Счупванията на различните костни отдели на тялото демонстрират различни клинични признаци:

- счупване на носни кости – най-често е с кървави носни изтечения и задух.

- счупване на прешлени – поражения на гръбначния мозък и тежки нелечими парези до смърт на животното.

- счупване кости на крайниците – най-вече с куцота и невъзможност за никаква опора при счупване на таза или две кости едновремонно.

Счупванията могат да бъдат с разкъсване на кожата (открити) и със запазване целоста на кожата (закрити). Независимо от вида и мястото на счупване, първо трябва до подсигурим максимална обездвиженост на животното – поставете го на твърда и равна плоскост - малко по-голяма от неговата собствена големина, прикрепете го към нея с широк и достатъчно дълъг лейкопласт, ако нямате плоскост използвайте одеяло, като люлка. Съберете задните крака, залепвайки ги с лейкопласт под скакателните стави с разстояние между тях така, че да са успоредни. Поставете временна шина – тя трябва да обхване ставите под и над мястото на евентуалното счупване. Не намествайте сами счупените кости, не промивайте откритите счупвания. Транспортирайте много внимателно животинчето до ветеринарен лекар.