Това е най-често срещаният вроден дефект на тестисите и се изразява в неспособност на единия или двата тестиса да слязат в скроталната торбичка в определено време. Този процес на слизане се извършва обикновено при раждането, макар че се приема за нормално забавянето му до 6 месечна възраст.
Крипторхизмът може да бъде едностранен или двустранен, като местоположението на такъв тестис може да е пред скроталната торбичка, в ингвиналния канал, в коремната кухина. По-често се среща дясно локализиран крипторхизъм, като най-често тестиса е в коремната кухина. Крипторхизмът обикновенно е наследствен. Тестисът, останал в коремната кухина, е подложен на въздействието на нормалната телесната температура, за разлика от този, който е в скроталната торба. От там и по-често е склонен към завъртане и туморовидно разрастване - предимно в по-млада възраст, включително феминизация на кучето. Едностранния крипторхизъм води до нарушаване функцията и на срещуположния -нормалния тестис. Диагнозата се поставя окончателно след навършване на 6 месечна възраст. Малките породи са по-податливи на крипторхизъм от останалите. Опитите за преместване на такива тестиси в скроталната торба обикновенно са безуспешни, а и не си струва заради наследствения характер. Най-правилното е отстраняването и на двата тестиса.
Прогнозата за куче с крипторхизъм след кастрация обикновенно е благоприятна, дори в случай на тестисен тумор. Туморите на тестисите обикновенно са доброкачествени и рядко дават разсейки.