Третият клепач спада към допълнителните органи на окото, които имат помощна и защитна функция. Третият клепач е разположен от страната на носа и е съставен от гънка на конюнктивата, в която е включена и хрушялна пластина. Тясно свързани с този клепач са две жлези, едната от тях е включена в структурата на клепача, разположена повъхрностно и отделя серозен секрет, подобен на сълзите, докато втората може да не лежи в третия клепач, но изводните канали се отварят на неговата повърхност. От клинично значение е първата поради често срещаното хипертрофиране - увеличаване на жлезата .
Заболяването най-често засяга кучетата от породите кокер, боксер, текел и бостън териер. Хипертрофиралата жлеза неочаквано се появява като кръгло, червено, малиноподобно или черешоподобно образование, разположено под третия клепач или излиза над него и се показва навън в резултат на нейното увеличение и слабо развитото  закрепване на жлезата в нейната основа. Това се придружава с изпадане на клепача и серозно-муцинозни изтечения. В някои случаи разрастването може да причини дразнене и възпаление на конюнктивата и роговицата. Хиперплазията най-често се проявява едностранно, при двустранно изпадане много силно е съмнението за левкоза.
Лечението е оперативно, медикаментозното почти винаги не дава ефект и пак се стига до оперативна корекция. Възможни са няколко оперативни техники, от отстраняването на жлезата до поместването й в джоб под самия клепач откъм орбиталната част на клепача, отсраняването по различни и спорни данни довежда до съкращаване на слъзната секреция при отстраняване на жлезата с от 30 до 57 % и  развитие на сух конюнктивит.