Състоянието на организма, при което след въздействие на високата температура на околната среда, тялото развива висока температа (40,5 - 43,0С), се нарича Топлинен удар. Топлинният удар най-често се развива, когато животните са затворени в прегрети автомобили или са оставени на прякото въздействие на слънчевите лъчи без възможност да се укрият от тях. Животни, които тренират през топло и влажно време или животни с нарушена терморегулационна способност, макар и рядко, но също са изложени на опасноста от топлинен удар. Регулирането на телесната температура се осъществява на мозъчно ниво от хипоталамуса, чрез редица поведенчески механизми – промени в кръвобращението, потене и т.н. При кучето и котката не съществува механизъм за отделяне на пот и охлаждането им чрез изпаряване. С механизма на учестеното дишане те регулират топлоотдаването на своя организъм, като вентилират горните дихателни пътища. Животни с обструкции на горните дихателни пътища са с намалена способност за топлоотделене. Затлъстелите животни – с голям обем капилярна мрежа; сърдечно болните – ниското кръвно налягане, са с намалена циркулация на кръв в кожата и със слаба възможност за топлоотдаване през нея. Състояние на хипертермия – прегряване, са способни да предизвикат заболявания, като менингита и енцифалита, новообразования на хипоталамуса, злокачествената хипертермия при кучето вследствие на инхалиционна наркоза с халотан макар и рядко също е възможна, в нашата практика наблюдавахме подобен случай с един шпиц.
Кои са началните признаци на топлинния удар?

-учестеното дишане, учестена сърдечна дейност, хипердинамичен артериален пулс ,зачервини и сухи лигавици. Ректалната температура обикновено е в границите на 40,5 - 43,0С. По-късно, при задълбочаване на състоянието, настъпват признаците на централната нервна система - угнетяване, циркулациоонен шок, слаб пулс, бледи лигавици, повръщане и диария, които говорят за органна недостатъчност. Учестеното дишане и усилията за него могат да доведат до повърностно такова, гърч, кома и смърт. Най-важното за животно в такова състояние е да се понижи вътрешната телесна температура, преместете го на сянка или в прохладно помещение, облейте тялото му със студена вода. Така също помагат и студените компреси в областите на подраменните и бедрени кръвоносни съдове. Масажирането на тялото довежда до разширяване кръвоносните съдове на кожата и довежда до охлаждане. Внимавайте да не преохладите тялото, тези процедури следва да прекратите при достигане на ректална температура 39,5С. Състоянието на хипертермия е неотложно състояние – транспортирайте животното до ветеринарен лекар. Ако тялото, което макар и в рамките на 30-60 мин.въстанови физиологичната си температура, в покъсен етап може да се развият усложнения – обикновено 3-5 ден.