Според мястото на апликация на семенната течност има два основни метода за изкуствено осеменяване:

-дълбоко влагалищен - семенната течност се депозира с помощта на специален катетър, който достига до парацервикалното пространство, където се аплицира спермата.

-интраматочен.

Показанията за извършване на изкуствено осеменяване са:

-структурни аномалии на влагалището.

-ортопедични проблеми.

-мускулна слабост.

-враждебност между партньорите.

-предпазване от заболявания, предавани по полов път.

Важни стъпки в изкуственото осеменяване са:

1.Определяне на подходящия момент на осеменяване чрез:

-вагинална цитонамазка

-определяне нивата на прогестерона

-определяне на LH-пик

-определяне съпротивлението на влагалищната мукоза

2.Получаване на семенна течност чрез мануално или елекроеякулация

3.Преценка на семенната течност по отношение на обем, косистенция, цвят, плътност, гъстота, общ брой на сперматозоидите, тяхната подвижност и качество.

4.Апликация на семенната течност.

Вагиналната намазка е достъпен метод, чрез който освен определяне фазите на цикъла и подходящия момент за заплождане може да се:

-диагностицира вагинит

-откриване на предполатаема скачка

-неоплазия

-заболявания свързани с повишаване на естрогените

С определяне деня на оволацията може с голяма точност да се определи момента на раждане, особенно когато се налага цезарово сечение. Важно за собствениците на женски кучета е да знаят, че при едно и също женско куче оптималното време за заплождане може да варира и да е различно при следващите разгонвания. Характерна особенност при кучката е, че времето на оволация не съвпада с времето на заплождане.