Характеристика на синовиалната течност в здрава става и при някои заболявания

 

нормална става     остоеартрит   имунообусловени         инфекция                 заболявания

Обем, мл                            0 – 1                     1- 3                        1 – 10                            1 - 4

Визкозитет                  висок                 висок*                     нисък                          нисък

Общо число на

клетките (х10 9/л)          0,75                    0,75 – 5                    5 – 90                          5 – 100 +

Полиморфни

левкоцити,%                   0                             1 – 5                     20 – 80                        95 - 98

* Вискозитета на синовията може да се окаже нисък в присъствие на ексудат, поради нейното смесване с него, поради което по-добре ще бъде провеждането на тест за образуване на муцинен съсирек, което ще укаже за нормалното съдържание на хиалуронова киселина.

Следва да се отбележи, че това са само основни принципи, има и изключения за отделните заболявания, които е необходимо да се отчитат.

Тест за образуване на муцинен съсирек – това е качествен показател за съдържание на хиалуронава киселина в синовиалната течност, на когото за разлика от вискозитета не оказва влияние разреждането. Ако синовиалната течност се смеси в стъклена мензура с 2% ледена оцетна киселина в съотношение 1:4, се образува съсирек. Тази рекция зависи от степента на полимеризация на самата хиалуронова киселина. При възпалителни процеси съсирекът е с ниско качество; това се обяснява с това, че химичната верига на хиалуронавата киселина е къса.

Посявката за аеробни и анаеробни култури може да бъде полезна за изолиране на микрооганизма, причиняващ заболяването, в случая септичния артрит, но поскоро, добра последователност в изолацията на такива бактерии може да бъде постигната по пътя на посевки от синовиалната мембрана. Инкубацията на синовиална течност, поместена в стерилна кръвна хранителна  среда в продължение на няколко дни, повишава вероятността от изолиране на бактерии.
Освен упоменатите тестове в синовитя се измерват ниво на глюкоза (при възпаление тя се понижава) и ниво на белтъците (при възпаление те се повишават); съдържание на ферменти (те могат да действат, като маркери при остеоартритите, но в настоящето имат малко клиническо значение); присъствие на кристали (тези, които имат значение при хората имат неопределено значение за диагностиката на заболяванията на ставите при малките животни).


Артроскопия/артротомия
Всеки от методите – артроскопия и артротомия- позволява осъществяване на визуално обследване на ставата, което позволява индентифициране или подтвърждаване на предполагаемата диагноза, а също да се направи биопсия на синовиалната мембрана. Артроскопията позволява да се види физиологическия вид на ставата, така както синовиалните гънки  и власинки, намиращи се в окачено състояние/плуващи във вътреставната течност и могат да бъдат изучени техни морфологически особености, така при артротомията синовиалната мембрана изглежда еднообразна и сякаш ”безжизнена”. Освен това при артроскопията е възможно излекуването на животното от някои патологии на ставата, но за това е необходимо специално оборудване, минава достатъчно дълго време на изработване на кривата за изследване на ефективноста от нейното използване. По този начин артротомията си остава най-често използван метод.

Синовиална биопсия
Взима се материал от различни участъци за хистопатологично изследване съхранение на картон и  в 10% формалин, за имунохистология е необходимо материалът да бъде замаразен.
Лабораторни изследвания
Изследване на ревматоидни фактори, антитела към Borrelia burgdorferi и др.