Това е вродено или придобито, първично или вторично заболяване, проявяващо се със силно разширяване и удължаване на цялото дебело черво или отделни негови сегменти.
Мускулът на засегнатия участък е постоянно в спазъм със загуба на двигателната функция на дебелото черво и препятства преминаването и отделянето на фекалиите. Причините най-често са продължителна констипация или запушване, гръбначномозъчни анормалности, обменни нарушения, запушване на изходната част на храносмилателния канал.
Наблюдава се отказ от храна, депресия, повръщане, нарушена дефикация с опити да дефекира, а не може.
Диагнозата се поставя след рентгенова снимка, на която се виждат плътни маси от изпражнения в разширения колон, ректумът обикновенно е празен, което се използва за разграничаване от констипацията.
По-често се среща при възрастните животни.
Прогнозата при това заболяване е твърде предпазлива, защото рядко се отдава да се възстанови двигателната функция на дебелото черво. Диета със съдържание на високо количество на влакнини и течен парафин. Обикновенно консервативното лечение не дава резултати, поради което се обсъжда възможноста за операция.