Номер Показател Куче Котка
1 дихателни движения 10 - 40 20 - 30
2 сърдечни удари 80 - 120 80 - 132
3 температура 38 - 39 38 - 39
4 еритроцити 5.5 - 8.5 5.5 - 10
5 левкоцити 6 - 7 5.5 - 19.5
6 хемоглобин 120 - 180 80 - 140
7 билирубин 0 - 7 0 - 4
8 глюкоза 3.5 - 8.7 3.5 - 9.0
9 алат 0 - 130 10 - 75
10 асат 10 - 50 10 - 59