Вещества, попаднали в тялото или върху неговота повърхност и имащи способността да нарущат нормалната функция на организма, са известни като отрови, а състоянието на организма - като отравяне. Отровите могат да бъдат в твърдо, течно и газообразно състояние. Много са причинителите на отравяния около нас - от ежедневните домакински препарати, препарати срещу насекоми, семена, всички лекарства от домашната аптека и др. Отровите проникват в организма по различни пътища – въздуха, кожата, устата. Проявяване действието на отровните вещества е от няколко часа, дни до седмици. Много са факторите за степента на развитие на отравянето: вид, пол, бременност, лактация, продължителност на въздействие на токсиногенния агент и поетото количество, начин на постъпване. Чувствителността към токсичните продукти при различните видове е различна – котката е по-чувствителна от кучето към някои инсектициди. Възможно е да забележите следи от онова, което животното е поело, отворено шише или счупени и отворени опаковки от лекарства. Симптомите при всички видове отравяния в най-общия случай започват с внезапна поява на лигавене, поръщане, отпадналост, конвулсии. Те могат да бъдат извънредно разнообразни, понякога напомнят признаците на вътрешно заболяване и се съпровождат практически с нарушение функциите на всички органи. Ако вашият любимец проявява в някаква степен описаните признаци: 
• проверете проходимоста на дихателните пътища 
• свържете се с ветеринарен лекар, опишете отровата, погълнатото количество, кога се е случило 
• ако октровата не е нефтен продукт, основа или киселина и е приета през устата, предизвикайте повръщане - 3 % кислородна вода, не повече от 45 мл . 
• след като животното повърне, за да се абсорбират останалите токсини, дайте активен въглен през устата, смесен с вода, а по-късно - очистително – натриев сулфат, 1 гр/кг. 
• не давайте мляко – в зависимост от отровата то може да доведе до усилената й резорбция. 
Отровите, които не са приети вътрешно, а са останали по тялото на животното остранете като: 
• сложите ръкавици, за вашата сигурност. 
• измийте животното с мек сапун, изплакнете обилно с вода, в продължение най-малко на 5 мин. 
Премахнете боя, катран, машинно масло от кожата и космената покривка на животното: 
• за премахването на тези вещества не използвайте спирт, разредители за боя 
• преди отровното вещество да се е втърдило, втрийте минерално или растилно масло в козината 
• изкъпете кучето с топла вода и мек препарат за миене 
• ако е необходимо повторете процедурата 
• с цел премахване на по-голямо количество токсично вещество, поръсете животното с брашно, след посипването го срешете и изкъпете в топла сапунена вода. 
Освен описаните приоми, можете да извършите подстригване на животното в зависимост от големината на поразените участъци, старайте се да не увреждате целостта на кожата. Вкрайна сметка представете животинчето на ветеринарен лекар. Според състоянието му може да се предприеме промивка на стомахчето, венозни вливания с цел подържане на жизнените функции на организма и елиминирането на отровата с урината и други секрети. Ако животното буйства, като действие на отровата, ще бъде подложено на упойка. Колкото по-бързо бъде отделена отровата, толкова вредата за организма ще е по-малка.